Skip to content

תכנית עבודה לכנסת ה -24

הרשימה המשותפת מציגה במסמך זה תכנית כוללת המתייחסית למרבית תחומי עבודת הממשלה. חברי הכנסת יפעלו לממש את היעדים המופיעים בתכנית זו בפעילותם המשותפת בכנסת ה- 24 למען שינוי המצב הקיים ולתיקון העוולות ההיסטוריות בשלל התחומים